Profil för värdföretagare - Erasmus for Young Entrepreneurs

Profil för värdföretagare

Kan jag ansöka om att bli Värdföretagare?

Du kan delta som värdföretagare i programmet om:

  • Du är fast bosatt i ett Deltagande Land;
  • Du äger och driver ett litet eller medelstort företag,  ELLER är direkt engagerad i ett litet eller medelstort företag på styrelsenivå;.
  • Du har drivit eget företag i mer än 3 år;
  • Du är villig att fungera som mentor och dela med dig av ditt kunnande och dina erfarenheter till en Ny företagare.

 

Ansök