Host entrepreneur profile

Voinko hakea isäntäyrittäjäksi?

Isäntäyrittäjänä voit osallistua ohjelmaan seuraavin ehdoin:

  • Asut pysyvästi jossakin yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa.
  • Olet pienen tai keskisuuren yrityksenomistaja tai johtaja TAI henkilö, joka on suoraan mukana yritystoiminnassa pienten ja keskisuurten yritysten hallituksen tasolla.
  • Olet harjoittanut yritystoimintaa useita vuosia.
  • Olet valmis jakamaan tietosi ja kokemuksesi uuden yrittäjän kanssa ja toimimaan mentorina.