Erasmus for Young Entrepreneurs

Планирате ли да започнете или наскоро сте започнали собствен бизнес? Или може би вече ръководите успешен бизнес и искате да го разширите към нови пазари или да намерите нови идеи?

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” може да бъде вашето решение!

Нашата Европейска бизнес мрежа и финансова помощ може да ви помогне да обмените знания и да развиете своя бизнес.Европейската програма за обмен на предприемачи

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз. Независимо дали сте нов или много опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения или намиране на международни пазари. Прочетете повече за програмата


5 години „Еразъм за млади предприемачи"Кой може да участва?

  • Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.
  • Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в
    друг
    а участваща в програмата държава.
Apply now
"The Programme is an excellent opportunity for people interested in being an entrepreneur but who have no formal training in business. My stay with a more experience entrepreneur abroad has significantly contributed to my ambition to start my own business and gave me insight into a different cultural workplace”.
Barry Todd
New entrepreneur