Vastuvõtva ettevõtja kirjeldus

Kes saab esitada taotluse kui vastuvõttev ettevõtja?

Vastuvõttev ettevõtja saab osaleda programmis, kui ta:

  • onühe programmis osaleva riigi alaline elanik;
  • omab/juhib väikest või keskmise suurusega ettevõtet VÕI tegeleb otseselt ettevõtlusküsimustega VKE juhatuse tasandil;
  • on juhtinud ettevõtet mitu aastat;
  • on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi uue ettevõtjaga ning tegutsema mentorina