Προφίλ επιχειρηματία υποδοχής - Erasmus for Young Entrepreneurs

Προφίλ επιχειρηματία υποδοχής

Μπορώ να υποβάλω αίτηση ως επιχειρηματίας υποδοχής;

Ως επιχειρηματίες υποδοχής μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εάν:

  • Είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  • Είστε ιδιοκτήτες-διευθυντές μίας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης Η’ πρόσωπα που έχετε άμεση σχέση με την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου ΜΜΕ.
  • Διευθύνετε μια εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια.
  • Είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με ένα νέο επιχειρηματία και να λειτουργήσετε ως μέντορες.

 

Υποβάλετε αίτηση τώρα