Профил на предприемач-домакин

Мога ли да кандидатствам като предприемач-домакин?

Като предприемач-домакин можете да участвате в програмата, ако:

  • Вие сте постоянно пребиваващ в една от участващите по програмата държави;
  • Вие сте собственик/ управител на малко или средно предприятие, ИЛИ сте лице, което участва пряко в предприемаческа дейност на ниво малки и средни предприятия;
  • Вие управлявате фирма в продължение на няколко години;
  • Вие сте готови да споделите своите знания и опит с нов предприемач и да му бъдете наставник в този процес.