Jak se zúčastnit - Erasmus for Young Entrepreneurs

Jak se zúčastnit

1 klik, 45 účastnických zemí, neomezené podnikatelské možnosti

 

Začínající i zkušení podnikatelé, kteří se chtějí zúčastnit výměnného podnikatelského programu,by se měli přihlásit prostřednictvím našeho nástroje a vybrat si své kontaktní místo. Kontaktní místo by mělo působit v zemi bydliště podnikatele, protože bude v průběhu celého procesu jeho průvodcem a kontaktním bodem. Podnikatelé, kteří žijí v jedné z několika zemí, kde není kontaktní místo, se mohou registrovat u kontaktního místa v jiné evropské zemi dle vlastního výběru.

Podívejte se prosím na seznam kontaktních míst v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele.

Jakmile bude vaše přihláška schválena, budete se moci podívat v internetovém katalogu na všechny ostatní platné přihlášky a vybrat společně s kontaktním místem vhodné protějšky. 

 

Potenciálním uchazečům se doporučuje důkladně přečíst registrační příručku (příručka pro nové podnikatele//příručka pro hostitelské podnikatele), v níž najdou informace potřebné před zahájením procesu registrace.


 

 

Příručka krok za krokem

Hlavní kroky pro účast v programu Erasmus pro mladé podnikatele

 

 1. Připravte si dokumenty potřebné k podání přihlášky: životopis, motivační dopis a noví podnikatelé podnikatelský záměr
 2. Registrujte se pomocí internetového formuláře (odkaz) a přiložte životopis a podnikatelský záměr (pouze noví podnikatelé)
 3. Navažte vztahy snovým nebo hostitelským zahraničním podnikatelem (dva způsoby):
  a) Svému kontaktnímu místu navrhněte nového nebo hostitelského podnikatele, s nímž jste už ve styku, nebo
  b) Nového nebo hostitelského podnikatele si spomocí svého kontaktního místa najděte v internetovém katalogu
 4. S novým nebo hostitelským podnikatelem se dohodněte na projektu práce a školení (tj. data, cíle a plán aktivit v rámci výměny) a tyto informace předložte svému kontaktnímu místu
 5. Podpis Závazku kvality: Závazek kvality (odkaz) by měl být opatřen (digitálním) podpisem všech partnerů v rámci vztahu. Jste-li nový podnikatel, měl byste se svým kontaktním místem také uzavřít dohodu o financování
 6. Zahájení zahraničního pobytu: Výměna může trvat 1 až 6 měsíců a pobyt je možné rozdělit do týdenních bloků (celkem to nesmí být více než 12 měsíců)
 7. Finanční podpora nových podnikatelů bude poskytnuta v několika platbách dle dohody podepsané s jejich kontaktním místem