business exchange - Erasmus entrepreneurs

Din lokala kontaktpunkt

Din huvudsakliga kontakt genom hela Erasmusprogrammet för unga företagarekommer att vara din lokala kontaktpunkt. Dessa enheter väljs ut av Europeiska kommissionen och de kommer att lotsa dig genom ditt utbyte; de hjälper dig med din ansökan, hjälper dig att få kontakt med en passande företagare och besvarar alla dina frågor. Du bör välja en lokal kontaktpunkt som är aktiv i din region eller i det land där du bor. Om du bor i ett av de få länder där det inte finns en lokal kontaktpunkt kan du registrera dig hos en lokal kontaktpunkt i ett annat valfritt europeiskt land.

Du kommer kanske att erbjudas möjlighet att delta i en introduktionskurs som förbereder dig för ditt utbyte.

 

Din lokala kontaktpunkt kommer att utvärdera din ansökan. När du har blivit godkänd kommer du att kunna söka efter en företagarpartner. Värdföretagarens lokala kontaktpunkt kommer också att erbjuda lokal hjälp till besökande nya företagare under deras vistelser.

Please note that the published list of IOs may still be changed (updated). The changes will be made as swiftly as possible in order to ensure a smooth access to accurate information for users.
 

Select your country