Vaše lokálne kontaktné miesto

Vaším hlavným kontaktom počas celého Programu Erasmus pre mladých podnikateľov bude vaše lokálne kontaktné miesto. Tieto subjekty sú vybrané Európskou komisiou a budú vás sprevádzať počas celého výmenného pobytu: pomôžu vám so žiadosťou, pomôžu vám nadviazať úspešný vzťah s vhodným podnikateľom a poskytnú vám odpovede na vaše otázky. Mali by ste si vybrať také lokálne kontaktné miesto, ktoré pôsobí vo vašom regióne, alebo v krajine vášho trvalého pobytu. Ak žijete v niektorej zmála krajín, kde nie je lokálne kontaktné miesto k dispozícii, môžete sa zaregistrovať v kontaktnom mieste v inej európskej krajine podľa vlastného výberu.

Kontaktné miesto vám môže ponúknuť možnosť zúčastniť sa na úvodnom kurze, kde vás pripravia na váš výmenný pobyt.

Vaše lokálne kontaktné miesto bude posudzovať vašu žiadosť. Akonáhle bude prijatá, budete si môcť hľadať podnikateľa. Lokálne miesto podnikateľa-hostiteľa taktiež ponúkne miestnu pomoc novému podnikateľovi počas stáže.

Please note that the published list of IOs may still be changed (updated). The changes will be made as swiftly as possible in order to ensure a smooth access to accurate information for users.

Select your country